Afdrukken

Molen de Hoop

Molen de Hoop

Korenmolen “De Hoop” is een stellingmolen in het centrum van Culemborg.

Op de plaats van deze molen heeft eerder een standaardmolen gestaan.
De huidige molen is gebouwd in 1853-1854. Deze molen is hoger dan een standaardmolen, dit was nodig voor een betere windvang. Door de bebouwing van de stad werd het ondoenlijk om te malen op de wind en daarom zijn stellingmolens doorgaans typische stadsmolens.

De molen heeft tot 1906 op windkracht gemalen. Daarna zijn de molenstenen verplaatst naar de  begane grond. De kassen in de molenromp op de begane grond laten zien waar een maalstoel heeft gestaan waarop het steenkoppel was geplaatst. Deze werd aangedreven door een gasmotor die buiten de molen stond opgesteld. Wieken, molenkap en stelling werden verwijderd, de molenromp was al wat overbleef. Zo heeft de molen nog gefunctioneerd tot 1917; in dat jaar is de molenaar overleden en dat betekende het einde van het maalbedrijf. Hierna is de molen niet meer in gebruik geweest als molen. Wel heeft hij in de jaren ’60 nog gediend als clubhuis voor de plaatselijke Harley Davidson motorclub. In  de tweede helft van de tachtiger jaren is begonnen met de eerste fase van de restauratie van de molen. Eén van de eerste dingen die moesten gebeuren was ervoor zorgen dat regen en wind niet langer schade aan de molenromp konden toebrengen. Dit werd opgelost door het plaatsen van een noodkap. Deze is nu nog te zien op het plein bij de molen. Hierna werden balklagen, vloeren en trappen vernieuwd en is de molenromp opnieuw gevoegd. In 1992 begon de tweede fase van de restauratie en is de stelling rondom de molen gebouwd. Vervolgens zijn een jaar later de kap en de wieken weer teruggebracht.

De molenstenen en nog wat andere onderdelen van het maalwerk zijn afkomstig van de Oranjemolen in Lewedorp (gemeente Borssele). Die molen is eveneens in 1993 tot stellinghoogte afgebroken en genoemde onderdelen zijn in korenmolen De Hoop weer hergebruikt. In september 1993 is de molen officieel geopend en is er een vrijwillig molenaar aangesteld.                                   .

In 2007 moest de molenromp opnieuw worden gevoegd en is een jaar later, ter gelegenheid daarvan, een gevelsteen in de reeds aanwezige nis geplaatst.

Korenmolen “De Hoop” is een molen waar nog steeds granen op windkracht worden gemalen. Het meel wordt onder andere verwerkt in het Kuilenburgs Molenbrood.  Vanaf de stelling heeft u op ca. 10 meter hoogte een schitterend uitzicht over de stad Culemborg en een aantal van haar monumenten.

De molenaar leidt u graag rond en neemt u mee door de hele molen.

Terug naar de startpagina