De geschiedenis van de molens

De geschiedenis van de molens

De geschiedenis van de molens De geschiedenis van de molens

Molen "de Bouwing"  

Molen "de Bouwing" heeft zijn naam nog niet zo heel lang geleden gekregen. Eerst was de molen naamloos, maar bij de restauratie in 1977 is daar verandering in gekomen en sindsdien is de molen bekend als "de Bouwing".

Op 23 mei 1828 kocht Joost van Aken, een telg uit een gerenommeerd molenaarsgeslacht, voor een bedrag van 5700 gulden een korenmolen met huis, achtertuin en boomgaard, staande en gelegen in Geldermalsen.

Waarschijnlijk verkeerde het geheel in een slechte staat, want de bestaande molen werd afgebroken om in 1848 plaats te maken voor een nieuwe molen. De naam Joost van Aken vinden we nog terug op een herinneringstelgel in de boog bij de inrit van de beltruimte.

Joost werd na zijn overlijden in 1864 opgevolgd door zijn erfgenamen. In 1871 kocht landbouwer Jan-Dirk van Wijk voor 8100 gulden de molen. Zijn naam vinden we terug op een balk op de maalzolder.

Na hem is de molen in het bezit geweest van de gebroeders Zijderveld (1904) en E.Kieviet-wed. R. van Toor (1926)

De gemeente Geldermalsen kocht tenslotte de molen in 1928.

Sindsdien is er diverse malen groot en klein onderhoud verricht, met als hoogtepunten de restauraties in 1977 en 1993.

 

 

Molen "op Hoop van Beter"

Korenmolen "op Hoop van Beter" is een stenen stellingmolen, gebouwd in 1893 door H van der Weerdt. De naam verwijst naar de ervaringen met drie voorgaande molens, die niet productief genoeg waren.

Eerst stond er op deze plaats een standerdmolen die omstreeks 1782 door storm werd geveld. Op zijn plaats verrees een achtkantige molen , deze brandde in 1807 af en werd vervangen door een beltmolen. Doordat deze molen ingebouwd werd en dus de windvang belemmerd werd, werd een hogere molen gebouwd, de huidige molen "op Hoop van Beter". Met zijn stellinghoogte van 9 meter kon men ongehinderd de wind in de zeilen vangen.

In 1921 biedt van der Weerdt de molen te koop aan en wordt de molen onttakeld. Er komt een dieselmotor die de taak van de wind overneemt. Dit gaat zo door tot 1963, dan wordt het maalbedrijf in de molenromp geheel gestaakt.

In 1971 wordt de romp aangekocht door de gemeente Lienden en in datzelfde jaar wordt de Stichting "Vrienden van de Ingense Molen" opgericht. Laatstgenoemde zamelen geld in en blijven streven naar het behoud van de molen.

In 1983 draagt de gemeente Lienden de molen voor het symbolische bedrag van 1 gulden over aan de stichting en het jaar daarop wordt de restauratie gestart. In 1985 wordt de nieuwe kap geplaatst, de roeden gestoken en kan de molen weer doen waarvoor hij bedoeld was, namelijk meel malen.